Aktualności

Start » Aktualności

 • 29-11-2016

  Warsztaty Rewizji Finansowej - 5.12.2016r.

  Szanowni Państwo,

  z ogromną przyjemnością informujemy, iż  Regionalna Rada Oddziału KIBR w Gdańsku wznawia cykl konsultacji i uruchamia tzw. WARSZTATY Z REWIZJI FINANSOWEJ.  

  Celem tego cyklu spotkań jest pomoc w podniesieniu  jakości dokumentacji z badania sprawozdania finansowego przeprowadzanego wg MSB. Naszym zamierzeniem jest wspólne wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie dokumentowania procesu badania z uwzględnieniem specyfiki firmy audytorskiej oraz charakteru klienta badania.

  Więcej informacji...

  Pierwsze spotkanie odbędzie się  05.12.2016r. w godzinach 16.30 - 19.30.

  Harmonogram kolejnych spotkań... 

  Od uczestników, decyzją Regionalnej Rady, będzie pobierana jedynie opłata organizacyjna
  w wysokości 50 zł brutto za osobę za każde spotkanie. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres email gdansk@kibr.org.pl oraz przedpłata dokonana na konto Oddziału z dopiskiem „Warsztaty Rewizji – imię i nazwisko uczestnika”

  Serdecznie zapraszamy.

 • 14-11-2016

  Warsztaty Plastyczne - Senior Artysta

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do udziału w drugim warsztacie z cyklu pt. "Senior Artysta" wszystkich zainteresowanych Biegłych Rewidentów, którzy ukończyli 67 rok życia.

  Warsztaty są bezpłatne, odbędą się w dniu 9 grudnia 2016r.
  w siedzibie RO KIBR w Gdańsku w godzinach 11.00 - 14.00.

  Zgłoszenia przyjmujemy emailem - gdansk@kibr.org.pl bądź telefonicznie - 58 341 45 29.

  Liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do uczestnictwa.

 • 27-07-2016

  Szkolenia Obligatoryjne 2016r.

  Szanowni Państwo,

  Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału
  w kolejnym cyklu szkoleń obligatoryjnych. 

  Harnonogram szkoleń...

  Formularz zgłoszeniowy...

  Uprzejmie informujemy, iż nie ma już wolnych miejsc na terminy :

  27-28.10.2016r. - "Przychody - rachunkowość i rewizja finansowa" 

  8-9.11.2016r. - "Niefinansowe aktywa trwałe dzialalności operacyjnej - ujecie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie" 

  14-15.11.2016r. - "Podatek dochodowy w księgach rachunkowych
  i sprawozdaniu finansowym"


  28-29.11.2016r. - Wartość godziwa wg. MSSF oraz ustawy o rachunkowości

  8.12.2016r. (termin przeniesiony z 16.11.2016r.) - "Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym"


  Zachęcamy do uczestnictwa.

 • 26-08-2016

  Szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach finansowanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym".

  Terminy oraz szczegółowe tematy szkoleń.

  Regionalna Rada RO KIBR w Gdańsku od uczestników pobierać będzie opłatę organizacyjną w wysokości 100 zł brutto za jeden dzień. (200 zł brutto za dwa dni szkolenia)

  Udział w szkoleniach zalicza w 2016 roku 16 godzin samokształcenia. Zapisy możliwe jedynie przez profil Biegłego Rewidenta na stronie głównej KIBR - www.kibr.org.pl

 • 25-08-2016

  Spotkanie Integracyjne - 16.09.2016r.

  Szanowni Państwo,

  Regionalna Rada RO KIBR w Gdańsku ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie integracyjne 16 września 2016r. w godzinach 18.00 - 24.00. Spotkanie odbędzie się
  w Centrum Myśliwskim - Nowa Wiata.

  Szczegółowe informacje...

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 • 04-08-2016

  "Senior Artysta"

  Serdecznie zapraszamy Biegłych Rewidentów powyżej 67 roku życia na bezpłatne warsztaty artystyczne "Senior Artysta" finansowane przez Fundację Seniora.

  Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

  Na pierwsze warsztaty zapraszamy 9 września 2016r. w godzinach 11.30 - 13.30 w siedzibie RO KIBR w Gdańsku. (Al. Grunwaldzka 212, budynek Company House, 3 piętro)

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy - gdansk@kibr.org.pl
  lub telefoniczny - 58 341 45 29

 • 03-06-2016

  28-29 czerwca 2016r. - Kontrola przestrzegania przepisów...

  Regionalna Rada RO KIBR w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu fakultatywnym pt.:

  „Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych
  z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych”


  które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2016r. w godzinach 9.00 – 16.00
  w siedzibie RO KIBR w Gdańsku.

  Program szkolenia    formularz zgłoszeniowy 

  Zachęcamy do uczestnictwa.

 • 08-04-2016

  Szkolenie - 26-27.04.2016r. - Wartość godziwa

  Szanowni Państwo,

  Regionalna Rada zaprasza na szkolenie fakultatywne pt.: „Jak czytać raporty
  z szacowania wartości godziwej przedsiębiorstw i wybranych aktywów”, 
  które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2016r. w siedzibie RO KIBR w Gdańsku.

  Wykładowcą będzie Pan dr Marcin Pęksyk.

  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

  Zapraszamy do uczestnictwa.

 • 11-04-2016

  11 kwietnia br. ruszają zapisy na szkolenia – MSB w praktyce

  Szanowni Państwo,

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wspólnie z Bankiem Światowym i firmą PKF Consult – wykonawcą szkoleń – będą realizować trzydniowe szkolenia ze stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Szkolenia będą miały formę warsztatów, a uczestnicy będą mogli nauczyć się planować badanie, oceniać ryzyko, przeprowadzać i dokumentować proces rewizji finansowej zgodnie z nowymi standardami. Zajęcia prowadzone w 20 osobowych grupach będą oparte o ćwiczenia praktyczne i studia przypadków. Uczestnicy w trakcie szkoleń będą pracowali na programie komputerowym do badania zgodnie z MSB (dwóch uczestników przy jednym stanowisku komputerowym). 

  Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

  Rejestracja na szkolenia rozpocznie się na stronie www.kibr.org.pl już 11 kwietnia br.
  i będzie trwała 14 dni – formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w profilu biegłego rewidenta (wymagane zalogowanie).

  Regionalna Rada RO KIBR w Gdańsku postanowiła, że od uczestników będzie pobierać opłatę organizacyjną w kwocie 300 zł brutto (243,90 zł netto)
  za 3 dni szkolenia.

 • 29-02-2016

  Spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

  Szanowni Państwo,

  Regionalna Rada RO KIBR w Gdańsku zaprasza Państwa na spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Panem Krzysztofem Burnosem, oraz z Zastępcami Prezesa, Panią Barbarą Misterską-Dragan oraz Panią Ewą Sowińską.

  Na spotkanie zapraszamy w dniu 10.03.2016r. o godzinie 17.00 w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Gdańsku.

  Chęć uczesnictwa prosimy zgłaszać na adres mailowy : gdansk@kibr.org.pl